Carian Kursus

[ UZA0001 ] Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus dijalankan secara atas talian menggunakan aplikasi zoom.

Objektif Kursus
  1. Mengenal Pasti Konsep peringkat pembentukan kumpulan atau Group Development Stages oleh Bruce Tuckman dengan tepat di dalam Pembangunan Jabatan/Organisasi
  2. Menerangkan kepentingan komunikasi lisan dan bukan lisan yang berkesan bagi mengelak konflik di Jabatan dan Organisasi.
  3. Mengenalpasti kepentingan budaya kerja berpasukan sebagai satu elemen penting dalam pengurusan organisasi
Syarat Tambahan

Kursus Pengukuhan Pasukan Secara Online menggunakan Aplikasi Zoom. Setiap peserta perlu mempunyai web camera untuk tujuan pembelajaran sepanjang dilaksanakan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 07/03/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat & LDK 1: Eksplorasi Diri
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LDK 2: Eksplorasi Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LDK 3: Sinergi Kumpulan
Hari Ke-2 | 08/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LDK 4: The Battle
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LDK 5 :The Journey
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Refleksi, Penutup & Penilaian