Carian Kursus

[ KFA0007 ] Kursus Perakaunan Akruan (Asas) [ Siri 3/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan secara asas kepada penjawat awam mengenai proses perakaunan yang dilaksanakan berdasarkan konsep akruan.

Objektif Kursus
  1. Membezakan secara umum konsep perakaunan tunai dengan perakaunan akruan
  2. Menyenaraikan klasifikasi dan persamaan perakaunan
  3. Mengenal pasti klasifikasi perakaunan di dalam Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Kedudukan Kewangan
Modul/Topik
Hari Pertama | 16/08/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Perakaunan Akruan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Klasifikasi Akaun & Persamaan Perakaunan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Catatan Beregu, Jurnal dan Lejar
Hari Ke-2 | 17/08/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelarasan Akaun
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelarasan Akaun
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelarasan Akaun
Hari Ke-3 | 18/08/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyata Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal