Carian Kursus

[ BZA0025 ] Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Pengurusan aset alih yang sistematik dan teratur merupakan salah satu elemen yang penting dalam menentukan kecemerlangan Pengursan Kewangan sesebuah jabatan Kerajaan. Pengurusan aset alih yang lemah dan tidak teratur boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada kerajaan disebabkan oleh kehilangan dan kerosakkan aset alih yang sering berlaku di jabatan-jabatan kerajaan. Kelemahan-kelemahan yang sering dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara juga perlu diberikan perhatian yang serius dalam usaha memberikan perkhidmatan yang berkesan kepada rakyat.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kepentingan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dalam mencapai akauntabiliti dalam kalangan penjawat awam.
  2. Mengaplikasikan Pengurusan Aset Alih Kerajaan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.
Modul/Topik
Hari Pertama | 15/05/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENERIMAAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENDAFTARAN
Hari Ke-2 | 16/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENYELENGGARAAN DAN PINDAHAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL 1
Hari Ke-3 | 17/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PELUPUSAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL 2
Hari Ke-4 | 18/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LATIH AMAL 3
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LATIH AMAL, REFLEKSI, PENILAIAN DAN PENUTUPAN KURSUS