Carian Kursus

[ TZA0031 ] Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dilaksanakan bagi melatih penjawat awam agar mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan mesyuarat berdasarkan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2018.

Objektif Kursus
 1. Menyenaraikan pekeliling dan garis panduan pengurusan mesyuarat Kerajaan yang sedang berkuatkuasa;
 2. Menyediakan senarai semak sebelum, semasa dan selepas mesyuarat;
 3. Menyenaraikan dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk tujuan mesyuarat; dan
 4. Mengaplikasikan penyediaan minit mesyuarat dan laporan maklum balas keputusan mesyuarat dengan betul.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

 1. Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus;

 2. Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

 3. Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus sebelum tarikh kursus;

 4. Makan pagi dan tengahari sepanjang kursus akan disediakan oleh pihak INTIM, kecuali makan tengah hari pada hari terakhir kursus TIDAK disediakan;

 5. Buku program tidak akan dicetak mulai tahun 2021 selaras dengan dasar penjimatan INTAN. Edaran buku program akan dibuat secara dalam talian sahaja dan boleh dimuat turun melalui portal DTIMS;

 6. Tempat penginapan di dalam INTAN Kampus Wilayah Timur adalah tidak disediakan;

 7. Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi /Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my); dan

 8. Peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 06/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus & Taklimat Madani
: Panduan Pengurusan Mesyuarat Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tadbir Urus Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Mesyuarat
Hari Ke-2 | 07/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 1: Penyediaan Dokumen Mesyuarat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Latih Amal 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penulisan Minit Mesyuarat
Hari Ke-3 | 08/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 2: Penulisan Minit Mesyuarat (1)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal 2: Penulisan Minit Mesyuarat (2)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Latih Amal 2
Hari Ke-4 | 09/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Laporan Maklum Balas & Latih Amal 3
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Latih Amal 3: Penyediaan Laporan Maklumbalas Keputusan Mesyuarat
: Rumusan dan Penilaian Kursus