Carian Kursus

[ SZA0015 ] Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Selaras dengan keperluan semasa di dalam perkhidmatan awam, untuk menambah baik tatacara pengurusan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) bagi menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi dalam sektor awam.
Pendedahan terhadap keperluan Penjawat Awam untuk peka terhadap Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil 1/2016 iaitu PANDUAN PEMBUDAYAAN DAN PEMERKASAAN INOVASI DALAM SEKTOR AWAM MELALUI HORIZON BAHARU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK).


Bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti agensi sektor awam sekaligus meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan berfokuskan kepada outcome, impak dan potensi pengembangan projek bagi tujuan replikasi, pengkomersialan dan penyertaan dalam pertandingan.

Objektif Kursus
 1. Pada akhir kursus, peserta akan dapat mengetahui dan memahami tentang falsafah, struktur dan operasi KIK mengikut garis Panduan MAMPU, Panduan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK);
 2. Pada akhir kursus, peserta akan dapat menggunakan teknik-teknik mengenal pasti dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan dalam proses KIK; dan
 3. Pada akhir kursus, peserta akan mendapat pendedahan untuk memulakan perlaksanaan projek KIK di unit kerja masing-masing mengikut teknik-teknik Horizon Baharu KIK yang dipelajari
Syarat Tambahan

Para Peserta dikehendaki mematuhi perkara-perkara berikut:

 • Menyertai group whatsapp sementara kursus bagi menyampaikan arahan/maklumat yang berkaitan (sekiranya perlu);
 • Peserta telah menerima 2 dos suntikan vaksin Covid-19 ;
 • Peserta mestilah tiada simptom Penyakit Covid-19;
 • Peserta dimohon membuat ujian kendiri Covid-19 dalam tempoh 24 jam sebelum hadir berkursus, jika keputusan negatif boleh hadir dengan membawa keputusan berkenaan.  Dilarang hadir berkursus jika keputusan POSITIF;
 • Peserta diminta mengamalkan / mematuhi SOP yang ditetapkan  sepanjang berkursus;
 • Penginapan di Asrama IKWAS hanya akan diberikan kepada peserta daripada luar Daerah Kluang sahaja (mengikut permohonan);
 • Peserta diminta melaporkan diri ke Pejabat Domestik IKWAS mulai 3:00 hingga 6:00 petang sehari sebelum tarikh kursus. Sila maklumkan kepada staff di kaunter Pejabat Domestik di talian 07-7782402/2403 sekiranya peserta-peserta lewat daripada masa yang ditetapkan;
 • Peserta diminta menyediakan RM30.00 tunai bagi tujuan pendaftaran kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi tujuan tuntutan di Jabatan masing-masing;
 • Peserta perlu memuat naik borang pengesahan kehadiran dalam sistem DTIMS sebelum hadir berkursus;
 • Peserta dikehendaki berpakaian kemas semasa berkursus mengikut pekeliling etika berpakaian yang berkuatkuasa serta memakai tanda nama; dan
 • Peserta diminta membawa surat tawaran kursus semasa membuat pendaftaran.
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus & Ice Breaking
: Pengenalan Kepada Panduan Pembudayaan Dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam Melalui Horizon Baharu KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Panduan Pembudayaan Dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam Melalui Horizon Baharu KIK
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Teknik dan Kaedah Penghasilan Projek: Latih Amal Teknik dan Kaedah
Hari Ke-2 | 15/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teknik dan Kaedah Penghasilan Projek: Design Thinking & Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik dan Kaedah Penghasilan Projek: Penyediaan Prototaip
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Mekanisme Penilaian dan Kriteria Pemarkahan
Hari Ke-3 | 16/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Dokumentasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Projek Kumpulan
: Rumusan dan Penutup