Carian Kursus

[ WZA0022 ] Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 (TLOM 1.0) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus TLOM 1.0 adalah bertujuan untuk memberi fokus kepada pembangunan eksekutif bagi pegawai gred 22 hingg 44 daripada pelbagai skim perkhidmatan yang mempunyai peranan penting kepimpinan dalam perkhidmatan awam. Peserta akan diberikan pendedahan kepada elemen organisasi, proses untuk memahami bagaimana untuk menjayakan sesuatu perkara (Figure out how things work) dan mengenalpasti kekuatan serta peluang pembangunan kendiri mereka dalam bidang kepimpinan

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan
  2. Mengenalpasti empat (4) jenis model memimpin untuk melaksanakan sesuatu tugasan dan kepentingan integriti di dalam kepimpinan
Syarat Tambahan

Bagi pelaksanaan kursus ini, para peserta yang terpilih dikehendaki untuk memakai pakaian sukan pada hari pertama dan kedua kursus.Manakala hari ketiga, menggunakan pakaian pejabat.

Modul/Topik
Hari Pertama | 11/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: ELEMEN-ELEMEN DALAM ORGANISASI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: INTEGRITI DALAM KEPIMPINAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MEMBINA KEBERSAMAAN BERPASUKAN
Hari Ke-2 | 12/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERANAN DAN TAHAP PEMIMPIN SERTA PENGIKUT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MEMAINKAN PERANAN PEMIMPIN YANG MENGARAH
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MEMAINKAN PERANAN PEMIMPIN YANG MEMPUNYAI VISI
Hari Ke-3 | 13/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MEMAINKAN PERANAN PEMIMPIN YANG KOLABORATIF
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MEMAINKAN PERANAN PEMIMPIN YANG MENGINKUB