Carian Kursus

[ WZA0058 ] Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini ditawarkan kepada penjawat awam yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan mesyuarat selaras dengan pekeliling-pekeliling Kerajaan terkini.

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan pekeliling dan garis panduan pengurusan mesyuarat Kerajaan yang sedang berkuatkuasa;
  2. Menyediakan senarai semak sebelum, semasa dan selepas mesyuarat;
  3. Menyenaraikan dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk tujuan mesyuarat; dan
  4. Penyediaan minit mesyuarat dan laporan maklum balas keputusan mesyuarat berdasarkan pekeliling yang terkini.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 08/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pengurusan Mesyuarat Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tadbir Urus Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Mesyuarat
Hari Ke-2 | 09/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penulisan Minit Mesyuarat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Laporan Maklumbalas Keputusan Mesyuarat