Carian Kursus

[ KLA1015 ] Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi bagi gred 22 hingga 44

Objektif Kursus
  1. i. Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi;
  2. ii. Menerangkan empat jenis cara memimpin dengan menggunakan model memimpin dengan pemikiran strategik
  3. iii. Mengaplikasikan empat jenis cara memimpin dengan menggunapakai model memimpin dengan pemikiran strategik
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik
Hari Pertama | 30/01/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan & Ice breaking
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep & Teori Kepimpinan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kepimpinan SMART dalam Pengurusan
Hari Ke-2 | 31/01/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peranan Pemimpin dan Pengikut dalam Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Motivasi dan Integriti dalam Kepimpinan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Aktiviti & Rumusan