Carian Kursus

[ WZA0033 ] Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk menerangkan kepada peserta mengenai pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam sektor awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).  Selain itu, peserta kursus boleh mengaplikasikan proses dan penggunaan kaedah dan teknik dalam menghasilkan projek KIK.  Dalam masa yang sama, peserta mendapat kemahiran dan pendedahan dalam penyediaan dokumentasi projek di jabatan masing-masing.  Kursus ini dilaksanakan dalam tempoh dua hari dan ditawarkan kepada penjawat awam Gred 19 hingga 48

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep asas pelaksanaan Horizon Baharu KIK
  2. Mengaplikasi kehendak dan keperluan yang digariskan dalam panduan Horizon Baharu KIK untuk membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baru. 
Syarat Tambahan

1. Dilantik oleh Ketua jabatan sebagai Fasilitator/ Ketua/ Ahli kumpulan KIK jabatan; dan

2. Menjalankan fungsi unit Inovasi jabatan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN KIK HORIZON BAHARU
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: DOKUMENTASI PROJEK KIK HORIZON BAHARU
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: TEKNIK DAN KAEDAH PELAKSANAAN KIK HORIZON BAHARU
Hari Ke-2 | 09/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGHASILAN PROJEK KIK (DESIGN THINKING)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGHASILAN PROJEK KIK (DESIGN THINKING).... SAMB..
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGHASILAN PROJEK KIK (BLUE OCEAN STRATEGY/ BOS)
Hari Ke-3 | 10/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PROSEDUR DAN KEPENTINGAN PENDAFTARAN HARTA INTELEK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MEKANISMA PENILAIAN, KRITERIA PEMARKAHAN & RUMUSAN