Carian Kursus

[ BZA0013 ] Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan ialah bengkel komprehensif khusus untuk pegawai sumber manusia yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan.

Bengkel ini untuk pegawai sumber manusia yang menguruskan buku perkhidmatan kerajaan agar maklumat yang direkodkan dengan lebih teratur, lengkap dan terkini.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan tanggungjawab Ketua Jabatan, dasar-dasar umum dalam pengurusan buku rekod perkhidmatan dan penyata perubahan;
  2. Menulis dengan betul dan tepat teknik-teknik penulisan buku rekod perkhidmatan dan penyata perubahan;
  3. Mengaplikasikan kemahiran dalam pengurusan rekod perkhidmatan yang efektif.
Modul/Topik
Hari Pertama | 09/12/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Penyediaan Penyata Perubahan (Kew.8)
Hari Ke-2 | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Buku Perkhidmatan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Merekod : Kenyataan Peribadi & Kenyataan Perkhidmatan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Merekod : Kenyataan Cuti & Lembaran Kelakuan
Hari Ke-3 | 09/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kesalahan-Kesalahan Lazim merekod Buku Perkhidmatan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Amali
Hari Ke-4 | 10/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Presentation Latihan Amali dan Rumusan / Penutup