Carian Kursus

[ CCA0034 ] PENYEDIAAN SPESIFIKASI SEBUTHARGA/TENDER DAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA DAN DOKUMEN KONTRAK [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta berkaitan dasar, kaedah dan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan ;
  2. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta dalam pengurusan perolehan Kerajaan berpandukan peraturan yang berkuatkuasa
  3. Meningkatkan kefahaman dan kecekapan peserta bagi melaksanakan pengurusan perolehan Kerajaan yang mematuhi legaliti, akauntabiliti dan integriti.
Modul/Topik
Hari Pertama | 13/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kursus Penggunaan Sistem ePerolehan bagi Bekalan dan Perkhidmatan (secara amali)