Carian Kursus

[ TZA0022 ] Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini menerapkan elemen-elemen kepimpinan dan penyeliaan serta membincangkan isu-isu yang lazim dihadapi oleh penyelia di tempat kerja. Peserta akan didedahkan kepada topik-topik asas berkaitan konsep penyeliaan antaranya adalah pengurusan penyeliaan dalam organisasi, asas kaunseling, teknik komunikasi berkesan dan motivasi.

Kursus ini merupakan ringkasan kepada Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) yang diadakan secara bersemuka pada tahun-tahun sebelum ini dan dikenali sebagai Kursus Asas Penyeliaan Dalam Talian pada tahun 2020.

Objektif Kursus
  1. PADA AKHIR SESI, PESERTA AKAN DAPAT MENJELASKAN KONSEP PENYELIAAN DAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI DENGAN BETUL
  2. PADA AKHIR SESI, PESERTA AKAN DAPAT BERKOMUNIKASI DENGAN LEBIH BAIK SERTA MENGAPLIKASIKAN TEKNIK MOTIVASI DAN KAUNSELING SEBAGAI PENYELIA DI ORGANISASI SECARA BETUL
  3. PADA AKHIR SESI, PESERTA AKAN DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH YANG LAZIM DIHADAPI OLEH PENYELIA DI TEMPAT KERJA DENGAN BETUL.
Syarat Tambahan

1. Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus;

2. Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

3. Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus seminggu sebelum tarikh kursus;

4. Makan pagi dan tengahari sepanjang kursus akan disediakan oleh pihak INTIM, kecuali makan tengah hari pada hari terakhir kursus TIDAK disediakan; dan
Buku program tidak akan dicetak mulai tahun 2021 selaras dengan dasar penjimatan INTAN. Edaran buku program akan dibuat secara dalam talian sahaja dan boleh dimuat turun melalui portal DTIMS.

5. Tempat penginapan di dalam INTAN Kampus Wilayah Timur adalah tidak disediakan. Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan para peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi /Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my).

6. Peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

Modul/Topik
Hari Pertama | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: DASAR-DASAR KERAJAAN
Hari Ke-2 | 30/09/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TAKLIMAT PESERTA DAN TAKLIMAT MALAYSIA MADANI
: KEPIMPINAN
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGURUSAN PENYELIAAN DALAM ORGANISASI
Hari Ke-3 | 01/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KAUNSELING
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MOTIVASI
: KOMUNIKASI
Hari Ke-4 | 02/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KAJIAN KES 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KAJIAN KES 2
Hari Ke-5 | 03/10/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PEMBENTANGAN KAJIAN KES
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: RUMUSAN DAN PENUTUP