Carian Kursus

[ BZA0013 ] Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan ialah bengkel komprehensif khusus untuk pegawai sumber manusia yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan.

Bengkel ini dilaksanakan khusus untuk pegawai sumber manusia yang menguruskan buku perkhidmatan kerajaan agar maklumat yang direkodkan lebih teratur, lengkap dan terkini.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan tanggungjawab Ketua Jabatan, dasar-dasar umum dalam pengurusan buku rekod perkhidmatan dan penyata perubahan;
  2. Menulis dengan betul dan tepat teknik-teknik penulisan buku rekod perkhidmatan dan penyata perubahan;
  3. Mengaplikasikan kemahiran dalam pengurusan rekod perkhidmatan yang efektif.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 10/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Buku Perkhidmatan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Merekod : Kenyataan Peribadi & Kenyataan Perkhidmatan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Merekod Kenyataan Peribadi dan Kenyataan Perkhidmatan
Hari Ke-2 | 11/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Penyediaan Penyata Perubahan (Kew.8)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Merekod : Kenyataan Cuti & Lembaran Kelakuan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Merekod Kenyataan Semakan Rekod Buku Perkhidmatan Kerajaan / Cuti & Lembaran Kelakuan
Hari Ke-3 | 12/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal Buku Perkhidmatan Kerajaan / Pembentangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan, Penilaian, Rumusan dan Penutup