Carian Kursus

[ CCA0075 ] Kursus Management Tools [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Anjuran PLPP Wilayah Utara

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan organisasi secara berkesan.
  2. Mengenalpasti model management tools yang sesuai diguna pakai dalam penyelesaian masalah, pemikiran strategik, membuat keputusan dan pengurusan pasukan (management team).
Syarat Tambahan

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja
 

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to Management Tools and Overview on Required Skills Towards Effective
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Practising the Appropriate Tools for Communication
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Unleashing Your Creative Thinking in an Organisation
Hari Ke-2 | 25/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Problem Solving in an Organisation – Learn and Do
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Strategic Tools for Managing an Organisation
Hari Ke-3 | 26/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Benchmarking and Creating Desired Performance in an Organisation