Carian Kursus

[ EEA0067 ] PENGURUSAN PERTANIAN DI TANAH GAMBUT [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini menerangkan dan membincangkan segala isu berkaitan serta pengurusan dan pemuliharaan tanah gambut di Malaysia.

Objektif Kursus
  1. Pengenalan kepada senario dan isu semasa berkaitan kawasan pertanian tanah gambut di Semenanjung Malaysia
  2. Mempelajari amalan pengurusan pemuliharaan tanah yang betul untuk aktiviti pertanian di kawasan tanah gambut
  3. Mempelajari amalan pengurusan air yang betul untuk aktiviti pertanian di kawasan tanah gambut
  4. Memahami dan mengetahui akta/dasar/perundangan yang berkaitan aktiviti pertanian di tanah gambut
Syarat Tambahan

Kursus ini hanya terbuka kepada Pegawai Bidang Khas (PBK) Jabatan Pertanian Malaysia sahaja. 

Makan dan penginapan akan disediakan sepanjang kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Definisi Tanah Gambut
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Senario dan Isu Pertanian di Tanah Gambut
: Pengurusan Tanah dan Air Pertanian di Tanah Gambut
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Projek Perintis Pengurusan Tanah Lestari di Johan Setia, Klang Selangor
Hari Ke-2 | 29/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Amali 1
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Amali 2
Hari Ke-3 | 30/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan