Carian Kursus

[ IIA0017 ] KURSUS PEMBINAAN SOAL SELIDIK BAGI PELAKSANAAN KAJIAN [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kategori Peserta : Pegawai Pertanian & Penolong Pegawai Pertanian Sahaja

Objektif Kursus
  1. Mengetahui kepentingan mengenalpasti tujuan dan objektif kajian
  2. Mempelajari cara membina item soal selidik berdasarkan keperluan kajian
  3. Meningkatkan kefahaman dalam menghasilkan borang soal selidik yang berkesan
Modul/Topik
Hari Pertama | 08/11/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Kaedah & Konsep Kajian
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penentuan Soal Selidik Yang Sesuai Dengan Kajian
: Alat & Pendekatan Yang Sesuai Dengan Persoalan Kajian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentukan Soal Selidik
: Penyusunan Data