Carian Kursus

[ WZA0018 ] Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Program kursus ini menekankan kepada teknik-teknik berfikir tertentu untuk diaplikasikan dan melihatnya kesannya khususnya dalam kaedah penyelesaian masalah. Pendekatan yang akan dipelajari dalam program kursus ini akan membolehkan peserta kursus mengenalpasti situasi yang tepat & menggunakan formula yang betul bagi situasi tersebut.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep berfikir di luar kebiasaan;
  2. Menerangkan konsep left brain dan right brain dalam kontek berfikir di luar kebiasaan;
  3. Menerangkan teknik-teknik berfikir di luar kebiasaan;
  4. Berupaya mengaplikasikan teknik-teknik berfikir di luar kebiasaan melalui aktiviti dan tugasan yang diberikan secara berkesan; dan
  5. Mengaplikasikan pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada semua gred jawatan perkhidmatan awam, negeri dan berkanun.

Penceramah & Modul
Hari Pertama | 22/06/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada berfikir di luar kebiasaan
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Right Brain VS Left Brain
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Mengapikasikan sistem thinking dan critical thinking
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
Hari Kedua | 23/06/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teknik dalam pemikiran di luar kebiasaan
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Samabungan Teknik dalam pemikiran di luar kebiasaan
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemikiran Kritis (Problem Solving)
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
Hari Ketiga | 24/06/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Berfikir Secara Menyeluruh (THINK BIG)
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: FINAL DEBRIEFING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI