Carian Kursus

[ BZA0002 ] Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan menerangkan kaedah pengauditan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) selaras dengan Garis Panduan yang ditetapkan oleh MAMPU.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan elemen-elemen penting berkaitan audit dalaman pelaksanaan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan tepat berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan EKSA MAMPU;
  2. Mengaplikasikan kaedah pelaksanaan audit dalaman dengan sistematik dan
  3. Menyediakan Laporan Audit yang komprehensif berdasarkan aspek penilaian kriteria audit MAMPU.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian ;

1.       tidak perlu datang ke INTAN Kampus Sabah secara fizikal samaada untuk pendaftaran dan sebagainya. Hanya perlu berada ditempat masing-masing.

2.       hendaklah log in kepada Google Meet pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3.       dipohon untuk menggunakan kamera semasa kursus dalam talian berlangsung dan menutup audio sekiranya tidak digunakan.

4.       boleh mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui chat window Google Meet.

5.       mengekalkan adab tatasusila semasa penggunaan chat window Google Meet.

6.       membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.

Penceramah & Modul
Hari Pertama | 19/01/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
DR ROZANAH HJ ABD HAMID
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
PUAN MAJLINAH BINTI ABD MAJID
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Pelaporan Audit Ekosistem Kondusif Sektor Awam(EKSA)
DR ROZANAH HJ ABD HAMID