Carian Kursus

[ WZA0017 ] Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini melibatkan 20 peratus pengajaran dan 80 peratus latih amal dan aktiviti dengan menggunakan kaedah tingkahlaku am (general habit/ behaviour) yang dapat digunakan secara sengaja atau secara langsung yang mengandungi gabungan pelbagai pendekatan. Operasi ini menyediakan suatu kerangka yang berguna untuk memperolehi pengetahuan & untuk memanfaatkan pengetahuan yang sedikit. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan tindakan dapat digunakan bersama-sama dan serentak pada situasi yang baru.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep kreativiti dan teori Generativiti berdasarkan Dr. Robert Epstein;
  2. Menjana strategi ke arah kreativiti melalui permainan , aktiviti dan latih amal CAPTURING, CHALLENGING, BROADENING & SURROUNDING; dan
  3. Mempraktikkan kreativiti di tempat kerja melalui aktiviti dan latih amal yang diberikan dengan berkesan.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada semua kakiatangan awam yang memerlukan pendekatan baru dalam meyampaikan perkhidmatan.

Penceramah & Modul
Hari Pertama | 19/01/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teori Generativiti
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Adakah semua orang kreatif?
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: CAPTURING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
Hari Kedua | 20/01/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: CHALENGGING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: BROADENING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: SURROUNDING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
Hari Ketiga | 21/01/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TEAM CREATIVITY
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: FINAL DEBRIEFING
ENCIK KHAIRUL ANWAR BIN SHARKAWI