Carian Kursus

[ BZA0014 ] Kursus Pengurusan Sumber Manusia Baharu "Human Resource Champions" [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dilaksanakan secara 'blended training' melalui pelbagai kaedah serta metodologi penyampaian agar ia benar-benar memberi impak yang menyeluruh kepada peserta. Peserta akan didedahkan kepada dasar serta amalan berkaitan perkhidmatan dan prestasi pegawai.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
  2. Menambah pengetahuan di samping turut berkongsi mengenai perkembangan semasa dan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam
  3. Meningkatkan kemahiran aplikasi praktikal melalui sesi kajian kes dan perbincangan kumpulan
  4. Mewujudkan jaringan kerjasama (networking) di antara Pengurus-Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi.
Penceramah & Modul
Hari Pertama | 02/02/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,Kenaikan, Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Urusan Pelantikan Dalam Perkhidmatan (Kontrak)
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
: Urusan Pelantikan Dalam Perkhidmatan (Peminjaman/ Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap)
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
Hari Kedua | 03/02/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Pengurusan Prestasi (LNPT)
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Tanggung Kerja
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
: Pengiktirafan PPC & APC
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
Hari Ketiga | 04/02/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dasar Pemisah (Exit Policy)
ENCIK MOHD ISHAK BIN AMIR HUSSEIN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes dan Perbincangan Kumpulan
PUAN MASNI BINTI MATLIN