Carian Kursus

[ BZA0004 ] Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk menerangkan kepada peserta mengenai pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam sektor awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).  Selain itu, peserta kursus boleh mengaplikasikan proses dan penggunaan kaedah dan teknik dalam menghasilkan projek KIK.  Dalam masa yang sama, peserta mendapat kemahiran dan pendedahan dalam penyediaan dokumentasi projek di jabatan masing-masing.  Kursus ini dilaksanakan dalam tempoh dua hari dan ditawarkan kepada penjawat awam Gred 19 hingga 54.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
  2. Mengaplikasikan proses-proses dan penggunaan kaedah dan teknik terkini dalam menghasilkan projek KIK.
  3. Memperoleh kemahiran dalam penyediaan dokumentasi projek.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian ;

1.       tidak perlu datang ke INTAN Kampus Sabah secara fizikal samaada untuk pendaftaran dan sebagainya. Hanya perlu berada ditempat masing-masing.

2.       hendaklah log in kepada Google Meet pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3.       dipohon untuk menggunakan kamera semasa kursus dalam talian berlangsung dan menutup audio sekiranya tidak digunakan.

4.       boleh mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui chat window Google Meet.

5.       mengekalkan adab tatasusila semasa penggunaan chat window Google Meet.

6.       membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.

Penceramah & Modul
Hari Pertama | 09/02/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam
DR ROZANAH HJ ABD HAMID
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Mekanisme Penilaian & Kriteria Pemarkahan
DR ROZANAH HJ ABD HAMID
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalpastian Projek dan Pengenalan Design Thinking dan Blue Ocean Strategy
DR ROZANAH HJ ABD HAMID
Hari Kedua | 10/02/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teknik dan Kaedah Design Thinking
CIK MELLISA CLARICE LEE
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy
CIK MELLISA CLARICE LEE
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumentasi
CIK MELLISA CLARICE LEE