Carian Kursus

[ KCA0008 ] User Requirements Specification (URS): Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) [ Siri 2/2020 ]

Sinopsis Kursus

Kursus User Requirements Specification (URS) : Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)

 

Objektif Kursus
  1. Mengaplikasikan penggunaan KRISA sebagai panduan praktikal dalam pembangunan sistem aplikasi.
  2. Menghasilkan spesifikasi keperluan bisnes yang lengkap untuk memenuhi keperluan pemegang taruh dalam pembangunan sistem aplikasi.
  3. Menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam pengurusan pembangunan sistem aplikasi berpandukan KRISA pada Fasa Permulaan.
Penceramah & Modul
Hari Pertama | 19/10/2020 | Isnin
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: ~ Pengenalan kepada Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) ~ Fasa 1 Permulaan: Penyediaan Pelan Pembangunan Sistem
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: ~ Fasa 1 Permulaan: Kajian Keperluan Bisnes ~ Fasa 1 Permulaan: Penentuan Keperluan Bisnes ~ Fasa 1 Permulaan: Pemodelan Fungsi Bisnes – Rajah Hierarki
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: ~ Fasa 1 Permulaan: Permodelan Fungsi Bisnes – Keterangan Fungsi Bisnes ~ Latihan: Permodelan Fungsi Bisnes - Rajah Fungsi Hierarki dan Keterangan Fungsi
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
Hari Kedua | 20/10/2020 | Selasa
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: ~ Fasa 1 Permulaan: Pemodelan Proses Bisnes – Rajah Aliran Proses
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: ~ Fasa 1 Permulaan: Pemodelan Proses Bisnes – Definisi Aktiviti Fungsi Bisnes
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: ~ Pembentangan : Pemodelan Proses Bisnes – Membangunkan Rajah Aliran Kerja (PFD) & Definisi Fungsi Bisnes
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
Hari Ketiga | 21/10/2020 | Rabu
Masa/Sesi Topik/Penceramah
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latihan: Kajian Kes 1
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: ~ Pembentangan dan Perbincangan Kajian Kes 1 ~ Latihan: Kajian Kes 2
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan dan Perbincangan Kajian Kes 2
PUAN NIK ZALBIHA BINTI NIK MAT